Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2012

halfblondgirl
Przepraszam.. Tak bardzo chciałabym się zmienić i pozwolić wszystkiemu się ułożyć. Tak bardzo się boję i nie chcę konsekwencji! Dopomóż mi każdego innego dnia..

January 02 2012

9785 2885
halfblondgirl
You think you want to die but in reality you just want to be saved.
— słuchając muzyki
Reposted fromMrrruk Mrrruk viajobi jobi
halfblondgirl
Dzisiaj odwiedziła nas na pierwszej lekcji pani psycholog z wiadomością, że uczeń liceum popełnił samobójstwo w wigilię. Powiedziała, że chłopak dobrze się uczył, jego rodzina nie miała żadnych problemów. Mówiła to z taką dziwną pewnością,że wszystko było ok. Ale czy dobre oceny i opinia wśród kolegów są wystarczające by stwierdzić,że ta osoba nie miała żadnych problemów i  chciała żyć? Dodała "w naszej szkole ie czci się samobójców", a ja uważam ,że powinno się.
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viajobi jobi
halfblondgirl
"Pijąc alkohol, trzeba znać swoją miarę" – powiedział mi kiedyś Franciszek Starowieyski. Zapytałem go dlaczego. "Bo można wypić za mało". I żyjąc, trzeba znać swoją miarę, bo można żyć za mało.
— Kuba Wojewódzki
Reposted fromecce ecce viajobi jobi
halfblondgirl
Boję się tych wielkich słów, które czynią nas tak nieszczęśliwymi.
— Joyce James, Ulisses
Reposted fromretread retread viajobi jobi
halfblondgirl
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viajobi jobi

December 31 2011

halfblondgirl
Albo mnie kochaj, albo zostaw w spokoju.
— Eldo
Reposted fromniemanieba niemanieba viajobi jobi
halfblondgirl
Są takie sms-y, których nie chce czytać, bo przypominają mi o czymś o czym  nie chce myśleć, ale jednocześnie nie usunę ich bo przypominają mi o czymś o czym nie chce zapomnieć...
Reposted fromcharming charming viajobi jobi
4412 951b
Reposted fromanks anks viajobi jobi
halfblondgirl
Reposted fromorson orson viajobi jobi
halfblondgirl
1540 0707
Reposted fromblackspoon blackspoon viajobi jobi
halfblondgirl
Ludzie często w nocy maja zupełnie inne emocje niż rano. Nie mówiąc o postanowieniach...
— J.L.Wiśniewski
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viajobi jobi
halfblondgirl
Ignoruj, nie dzwoń, nie pisz - cisza niszczy każdego.
Reposted frommefir mefir viajobi jobi
halfblondgirl
9314 7e00
Reposted fromsvartedauden svartedauden viajobi jobi
5593 d7e8
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viajobi jobi
halfblondgirl
Reposted fromkanusia kanusia viajobi jobi
halfblondgirl
7757 af2a
Reposted fromfarfar farfar viajobi jobi
halfblondgirl
7563 c83d
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour viajobi jobi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl